• Resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu
 • Finale takmičenja „FIMEK nagrađuje znanje“
 • Promocija Regional BioCamp 2018 na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad
 • REKTOR UNIVERZITETA PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU, PROF. DR MIRKO KULIĆ, PRISUSTVOVAO JE SVETOSAVSKOJ AKADEMIJI
 • Završna svečanost
 • TAKMIČENJE U BESEDNIŠTVU NA PRAVNOM FAKULTETU ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE U NOVOM SADU
 • Održan okrugli sto na temu ,,Izazovi u primeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pravnih tekovina Evropske Unije’’
 • Izašla biografija Prof. dr Jelena Bošković u drugoj encikolopediji
 • Univerzitet Privredna akademija bogatiji za još jednog člana Fakultet savremenih umetnosti
 • FIMEK jedan od partnera Erasmus + programu
 • Resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu
 • Finale takmičenja „FIMEK nagrađuje znanje“
 • Promocija Regional BioCamp 2018 na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad
 • REKTOR UNIVERZITETA PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU, PROF. DR MIRKO KULIĆ, PRISUSTVOVAO JE SVETOSAVSKOJ AKADEMIJI
 • Završna svečanost
 • TAKMIČENJE U BESEDNIŠTVU NA PRAVNOM FAKULTETU ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE U NOVOM SADU
 • Održan okrugli sto na temu ,,Izazovi u primeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pravnih tekovina Evropske Unije’’
 • Izašla biografija Prof. dr Jelena Bošković u drugoj encikolopediji
 • Univerzitet Privredna akademija bogatiji za još jednog člana Fakultet savremenih umetnosti
 • FIMEK jedan od partnera Erasmus + programu
Obrazovna delatnost
UPANS

Obrazovna delatnost

Delatnost visokog obrazovanja na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu ostvaruje se kroz akademske studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja. Na akademskim studijama izvode se akademski studijski programi, koje organizuju Fakulteti u sastavu Univerziteta, a koji osposobljavaju studente za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća.

  OPŠIRNIJE

Naučnoistraživački rad
UPANS

Naučnoistraživački rad

Fakulteti obavljaju naučnoistraživački rad u cilju razvoja nauke i stvaralaštva, unapređivanja delatnosti visokog obrazovanja, kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog i umetničkog podmlatka, uvođenja studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Univerziteta. Delatnost Univerziteta zasniva se na jedinstvu obrazovnog i naučnoistraživačkog rada.

  OPŠIRNIJE

 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

  Studiraj Pravo

  Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

  Studijski programi koji se realizuju na Fakultetu su pripremljeni na temelju vizije boljeg, bržeg i efikasnijeg visokoškolskog obrazovanja, čiji je cilj sticanje kompetencija i sposobnosti koje će studentima omogućiti da se aktivnije i kreativnije uključe i doprinesu stvaranju pretpostavki za izgradnju društva znanja.

    OPŠIRNIJE

 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

  Studiraj na FIMEK-u

  Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

  Nastavni plan i program sačinjeni su po uzoru na savremene koncepte studiranja, koji podrazumevaju samostalno kreiranje strukture programa, kroz opcione grupe predmeta. Struktura plana i programa Fakulteta je u skladu sa trendom reforme visokog obrazovanja u Evropi.

    OPŠIRNIJE

 • Stomatološki fakultet u Pančevu

  Studiraj stomatologiju

  Stomatološki fakultet u Pančevu

  Ciljevi obrazovanja Stomatološkog fakulteta u Pančevu su bazirani na prenošenju naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti stomatologije kroz upotrebu savremenih stomatoloških materijala, tehnika i tehnologija u svakodnevnom radu sa pacijentima. Fakultet je obezbedio najsavremenije tehnologije (KAVO-stomatološke stolice, laseri-FOTONA, CAD – CAM, ortopan sa telerendgenom, ….) za optimalan rad svakog studenta.

    OPŠIRNIJE

 • Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu

  Studiraj na MEF-u

  Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu

  Studije su orgаnizovаne premа pedаgoškim stаndаrdimа u sklаdu sа interesimа i potrebаmа društveno ekonomskog rаzvojа Srbije. Prаktičnа nаstаvа se reаlizuje u virtuelnom preduzeću.Ovаj sistem edukаcije studenаtа menаdžmentа, reаlizuje se kroz trening zа postizаnje menаdžerskih veštinа, u priklаdno opremljenim kаbinetimа nа Fаkultetu.

    OPŠIRNIJE

 • Farmaceutski fakultet, Novi Sad

  Studiraj farmaciju

  Farmaceutski fakultet, Novi Sad

  Apsolutni prioritet u nastavi je praksa. Kroz visoke standarde nastavnog porcesa, praktičnu nastavu, posete terenu i obaveznu stručnu praksu velikog fonda časova studenti se pripremaju za realne situacije u praksi sa kojima će se susretati po završetku studija.

    OPŠIRNIJE

 • Fakultet savremenih umetnosti

  Studiraj na FSU

  Fakultet savremenih umetnosti

  FSU je prvi privatni fakultet scenskih i primenjenih umetnosti u regionu, sa tradicijom dugom više od 20 godina. Kao deo velike internacionalne obrazovne alijanse LINK group, studentima pruža najviše od umetničkog obrazovanja–jedinstveni spoj umetnosti i novih tehnologija.

    OPŠIRNIJE

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
mefl g
pravni g
fimek g
stomatoloski g