Održan okrugli sto na temu ,,Izazovi u primeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pravnih tekovina Evropske Unije’’

Okrugli sto na temu ,,Izazovi u primeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pravnih tekovina Evropske Unije’’ održan je 09.11.2017. godine u amfiteatru Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, u okviru Žan Mone modula Erasmus + programa.

Na okruglom stolu su učestvovali prof. dr Vladimir Medović, rukovodilac projekta, Nikolas Bezel, šef I sektora operacija- Pravosuđe, unutrašnji poslovi i socijalna inkluzija Delegacije EU u Srbiji, prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, Olivera Pejak Prokeš, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu i prof. dr Jelena Vapa Tankosić, odobreni predavač u okviru projekta. Okrugom stolu su prisustvovali studenti Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, kao i brojni stručnjaci iz oblasti prava.

Prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu je otvorila debatu i govorila o značaju međunarodne saradnje kroz projekte, seminare, stručne konferencije i pre svega, razmenu studenata, kao i nastavnog osoblja. „Celoživotno učenje i usavršavanje se samo nameće zbog ubrzanog razvoja nauke na svim poljima i ukoliko ne prihvatimo takav koncept, nazadovanje, a ne samo stagnacija je zagarantovano.“ – istakla je prof. dr Marijana Carić.

Prof. dr Vladimir Medović je naglasio da će sporazum o stabilizaciji, koji je napravljen u periodu dok Srbija ne postane članica, regulisati ekonomske i političke odnose sa Evropskom unijom i bitno uticati na oblikovanje pravnog sistema Republike Srbije.

Nikolas Bezel, šef sektora delegacije EU u Srbiji je na Okruglom stolu istakao, da je bitno pre svega da budemo upućeni koji su to ključni izazovi sa kojima se Srbija suočava u procesu stabilizacije pridruživanja EU. Koje su to promene koje treba napraviti i uskladiti sa pravnim tekovinama Evropske unije, što predstavlja veliki značaj kako za Srbiju tako i za EU.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof.dr Zoran Pavlović i šef krivičnopravne katedre na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, govoreći o najvećoj društvenoj isplativosti ulaganja u znanje i dalje usavršavanje i njihovom značaju za ukupan napredak društva, pozvao je prisutne studente da svojim idejama i projektima doprinesu razvoju položaja naše zemlje, kao istinske pripadnice evropske porodice naroda.

Na skupu je predstavljena i monografska studija prof. dr Vladimira Medovića i prof. dr Jelene Vape koja je rađena u okviru Žan Mone modula - Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, a u kojoj su predstavljeni rezultati istrazivanja koje je sprovedeno u sudovima sa sedistem u Novom Sadu (Osnovni, Visi, Privredni i Apelacioni sud) o osposobljenosti sudija za primenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju i pravnih tekovina EU. Stručne komentare o studiji su dali Olivera Pejak Prokeš, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu kao i prisutni pravni stručnjaci.

zan-monne-
zan-monne-
zan-monne-
zan-monne-
zan-monne-
zan-monne-
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
mefl g
pravni g
fimek g
stomatoloski g