Farmaceutski fakultet, Novi Sad

Farmaceutski fakultet, Novi Sad osnovan je 2012. godine kada su akreditovane integrisane akademske studije Farmacije i Farmacije – medicinske biohemije i specijalističke akademske studije Medicinske biohemije. Činom akreditacije ovih studijskih programa Fakultet je postao prvi (i jedini) akreditovani privatni fakultet iz oblasti farmacije u širem regionu.

farmaceutski-fajultet
Farmaceutski fakultet, Novi Sad

Svi studijski programi Fakulteta usklađeni su sa programima prestižnih evropskih univerziteta iz srodnih oblasti.

Apsolutni prioritet u nastavi je praksa. Kroz visoke standarde nastavnog porcesa, praktičnu nastavu, posete terenu i obaveznu stručnu praksu velikog fonda časova studenti se pripremaju za realne situacije u praksi sa kojima će se susretati po završetku studija.

Praktična nastava izvodi se u malim grupama u savremeno opremljenim laboratorijama Fakulteta, eksternim nastavnim bazama i partnerskim institucijama. Za studente koji su zaposleni ili ne stanuju u Novom Sadu postoji posebna organizacija studija.

Kroz nastavni proces studente vode nastavnici i saradnici Fakulteta sa bogatim naučnim i praktičnim iskustvom stečenim u prestižnim ustanovama širom sveta kao što su National Health Institute, Marryland, USA; School of Medicine, New York, USA; United Nations, New York, USA; University of Greenwich, UK i dr.

Farmaceutski fakultet, Novi Sad nalazi se u centru Novog Sada, na Trgu mladenaca 5. Dobro došli!

 

Studijski programi

Osnovne strukovne studije

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Radna terapija 3 školske godine (6 semestera) 180 Strukovni terapeut - gerontoterapeut
Zdravstvena nega 3 školske godine (6 semestera) 180 Strukovna medicinska sestra
Socijalna gerontologija 3 školske godine (6 semestara) 180 Socijalni gerontolog

Integrisane akademske studije

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Farmacija 5 školskih godina (10 semestera) 300 Magistar farmacije
Farmacija – medicinska biohemija 5 školskih godina (10 semestera) 300 Magistar farmacije – medicinske biohemije

Specijalističke akademske studije

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Medicinska biohemija 1 školska godina (2 semestera) 60 Specijalista medicinske biohemije
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
mefl g
pravni g
fimek g
stomatoloski g