Naučni časopisi

Fakulteti u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu izdavači su sledećih časopisa:

link Pravo teorija i praksa Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu ISSN: 0352-3713
link Ekonomija – teorija i praksa Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu ISSN: 1820-9165
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
mefl g
pravni g
fimek g
stomatoloski g