Naučnoistraživački projekti

Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu se izvodi veliki broj domaćih i međunarodnih projekata u svim oblastima naučnoistraživačkog rada: osnovna, primenjena i razvojna istraživanja.

MEĐUNARODNI PROJEKTI

PREUZMITE FAJL Lista projekata finansiranih iz međunarodnih fondova u kojima su učestvovali fakulteti u sastavu Univerziteta Od školske 2010/2011. godine

DOMAĆI PROJEKTI

Pregled projekata Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period po godinama:

PREUZMITE FAJL Naučno-istraživački projekti na fakultetima u sastavu Univerziteta 2015/2016. godina
PREUZMITE FAJL Naučno-istraživački projekti na fakultetima u sastavu Univerziteta 2014/2015. godina
PREUZMITE FAJL Naučno-istraživački projekti na fakultetima u sastavu Univerziteta 2013/2014. godina
PREUZMITE FAJL Naučno-istraživački projekti na fakultetima u sastavu Univerziteta 2012/2013. godina
PREUZMITE FAJL Naučno-istraživački projekti na fakultetima u sastavu Univerziteta 2011/2012. godina
PREUZMITE FAJL Naučno-istraživački projekti na fakultetima u sastavu Univerziteta 2010/2011. godina
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
mefl g
pravni g
fimek g
stomatoloski g