Integrisane akademske studije

Akademski studijski programi mogu se organizovati i integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija (integrisane akademske studije) sa ukupnim obimom od najmanje 300 i najviše 360 ESPB (akademski studijski programi iz medicinskih nauka).

Akademski studijski programi iz medicinskih nauka organizuju se integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija, sa ukupnim obimom od najmanje 300 ESPB bodova.


Integrisane akademske studije

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje Fakultet Polje nauke
Integrisane studije stomatologije 5 školskih godina (15 trimestara) 300 Diplomirani doktor stomatologije Stomatoloski fakultet, Pancevo Medicinsko polje
Farmacija 5 školskih godina (10 semestara) 300 Magistar farmacije Farmaceutski fakultet, Novi Sad Medicinsko polje
Farmacija – medicinska biohemija 5 školskih godina (10 semestara) 300 Magistar farmacije – medicinske biohemije Farmaceutski fakultet, Novi Sad Medicinsko polje
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
mefl g
pravni g
fimek g
stomatoloski g