Obezbeđenje kvaliteta

Komisija za Kvalitet Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu:

 • prof. dr Mirko Kulić, rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu – predsednik Komisije
 • prof. dr Marijana Carić, predsednik Saveta Univerziteta – član
 • prof. dr Marko Carić, prorektor za međunarodnu saradnju –član
 • prof. dr Dragan Soleša, prorektor za nauku – član
 • prof. dr Desanka Cenić Milošević, prorektor za nastavu– član
 • Ljiljana Lastić, student prorektor – član
 • Svetlana Marković, generalni sekretar – član
 • prof. dr Miodrag Brzaković – član
 • prof. dr Nataša Jovanović Lješković - član
 • doc. dr Aleksandar Kušić - član
 • Adam Malešević – član
 • Stefan Ditrih - član

Preuzimanje fajlova u vezi obezbeđenja kvaliteta:

PREUZMITE FAJL Sertifikat ISO 9001:2008 Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 10.03.2017. godine
PREUZMITE FAJL Strategija obezbeđenja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu za period 2017/2020. godine
PREUZMITE FAJL Osnovni zadaci i ciljevi Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 25.02.2014. godine
PREUZMITE FAJL Izjava o politici kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 19.11.2013. godine
PREUZMITE FAJL Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 19.11.2013. godine
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
mefl g
pravni g
fimek g
stomatoloski g